Ett körkort är bara början

Drömmen om ett körkort är ofta ljus och rosaskimrande. Det tycker vi är bra. Körkort är frihet. Men också ansvar. Och risker. Därför kantas vägen till körkort av en rad olika moment som på olika sätt ska hjälpa dig att bli en bra bilförare. Men egentligen börjar det riktiga testet när du fått ditt körkort och ska ut på vägarna. Därför lägger vi stor vikt vid att du får bra teoretiska och praktiska kunskaper under din utbildning hos oss.

Tillstånd och handledning

Den första kontakten med oss brukar ofta vara i form av en handledarutbildning. Då utbildas föräldrar och elever för att kunna övningsköra tillsammans på ett säkert sätt. Innan du börjar övningsköra måste du också ha ett körkortstillstånd – oavsett vilket fordon du ska skaffa körkort för.

Teori och praktik

Att få en bra kunskapsbank är A och O för att du ska bli en säker förare. På Lasses fokuserar vi extra på att koppla samman teori och praktik. För oss är det självklart att du ska ha en stabil grund att stå på när du ger dig ut i trafiken. Devisen ”övning ger färdighet” stämmer också när det gäller körkortsutbildning; ju fler situationer i trafiken du tränar på desto säkrare blir du som förare. Därför är det också obligatoriskt att träna på halkbana så att du får känna på hur det är att köra i halka.

Riskutbildning

För att få ta körkort för personbil och motorcykel måste du gå en riskutbildning. Utbildningen omfattar två delar.

Del 1 handlar om alkohol, droger, trötthet och andra riskfyllda beteenden.
Del 2 fokuserar på hastighet och säkerhet.

Kunskapsprov och körprov

När du är redo är det dags för kunskaps- och körprov. Oftast görs de båda proven med bara någon dags mellanrum. När du har klarat kunskaps- och förarprovet har du tagit körkort. Och det är då det riktiga testet börjar…