BE – Personbil med tungt släp

För de allra flesta transporter med släpkärra så räcker det med ett körkort som har behörigheten B. Har man däremot en större bil och/eller ett större släp kan behörigheten BE krävas.

Uppgifter om hur tungt släp du får dra med din bil, finns i registreringsbeviset för din bil.

1. Krav

Följande krav måste uppfyllas för att få körkort med behörighet BE

  • Du måste ha körkort med behörighet B.
  • Du har körkortstillstånd utfärdat för förarbehörighet BE. Körkortstillståndet gäller i fem år.
  • Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
  • Du har avlagt godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov) för personbil med tungt släp.

2. Tillstånd

För att kunna börja övningsköra och påbörja din utbildning måste du först ansöka om körkortstillstånd.

Ansök här

3. Teoriutbildningar

När du betalat din teoriavgift får du böcker och kan börja med teoridelen av utbildningen som består av självstudier, teorilektioner och kunskapsprov så du vet hur du ligger till.

Våra kunskapsprov är så lika Vägverkets kunskapsprov som möjligt. Alla dator baserade prov kan göras hemifrån istället för på på trafikskolan om det passar dig bättre.

4. Körutbildning

Förutom teorikunskaper behöver du även kunna köra på ett säkert sätt. Våra övningspass är på 40 minuter och vi anpassar utbildningen efter dina förkunskaper. Kanske har du redan kört en del med privat handledare?

Flexibla tider

Om du arbetar eller studerar på dagtid kan vi erbjuda dig tidiga morgonlektioner kl 07:30 eller kvällspass kl 17:25 på vardagar. På detta sätt kan du köra koncentrerat även om du studerar eller arbetar. Se även information om vår intensivkurs.

Privat övningskörning?

Den som ansöker om att bli godkänd som handledare för privat övningskörning måste vara godkänd av transportstyrelsen.

5. Kunskapsprov och körprov

När Du närmar dig slutet av din utbildning bokar vi en tid för ett teoriprov. När du klarat ditt teoriprov så bokar vi ett körprov.

  • Kunskapsprovet och körprovet bör göras ganska nära varandra i tid.
  • Godkänt teoriprov är giltigt i ett år.
  • Glöm inte att ta med giltig legitimation!