B – Personbil

På Lasses Trafikskola hjälper vi dig att ta ditt körkort på enklaste sätt, följ stegen nedan så är du snart närmare ett liv med större frihet och möjligheter. Självklart har vi miljövänliga bilar eftersom vi vill värna om miljön.

1. Krav

Följande krav måste uppfyllas för att få körkort med behörighet B

 • Du har körkortstillstånd utfärdat för förarbehörighet B. Körkortstillståndet gäller i fem år.
 • Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
 • Du har fyllt 18 år.
 • Du ska ha genomgått riskutbildning del 1 och del 2.
 • Du har avlagt godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov) för personbil. En giltigt legitimation krävs!
 • Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området. Ett sådant körkort går dock att byta ut mot ett svenskt körkort.

2. Tillstånd

För att kunna börja övningsköra och påbörja din utbildning måste du först ansöka om körkortstillstånd.

Ansök här

3. Teoriutbildning

När du betalat din teoriavgift får du böcker och kan börja med teoridelen av utbildningen som består av självstudier, teorilektioner och kunskapsprov så du vet hur du ligger till.

Våra kunskapsprov är så lika Vägverkets kunskapsprov som möjligt. Alla datorbaserade prov kan göras hemifrån istället för på på trafikskolan om det passar dig bättre.

Riskutbildning del 1

Denna del omfattar alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden.

För att få närvara och slutligen bli godkänd på denna del krävs det att:

 • Du kan styrka din identitet med en giltig legitimationshandling.
 • Du deltar aktivt med reflektioner och diskussioner samt tar ställning i olika värderingsövningar.
 • Du kan svara på muntliga frågor under kursens gång, som visar att du har tagit till dig budskapet.
 • Du är närvarande under hela kursen.
 • Om du är elev hos oss används aSTRa /TK för uppföljning och efterkontroll av de mätbara kunskaperna inom detta område.

Riskutbildning del 2

Del 2 är riskutbildning på halkbana och omfattar hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.

Både del 1 och 2 ska vara genomförda och giltiga innan du gör ett kunskapsprov och körprov. Riskutbildning kan genomföras hos utbildare som är godkända av Vägverket.

En genomförd riskutbildning är giltig i 4 år men efter den 1 april upphör riskutbildningen att gälla samma dag som körkortet utfärdas.

Den som fått sitt körkort återkallat och måste göra om sitt kunskapsprov och körprov, måste från den 1 april 2009 genomföra riskutbildning.

Undantag från kravet på genomförd riskutbildning gäller för dig som ska upphäva villkor för automatväxlat fordon och för körkortsinnehavare som förelagts att komma in med bevis om godkänt förarprov för fortsatt körkortsinnehav.

Läs mer på korkortsportalen.se.

4. Körutbildning

Förutom teorikunskaper behöver du även kunna köra på ett säkert sätt. Våra övningspass är på 40 minuter och vi anpassar utbildningen efter dina förkunskaper. Kanske har du redan kört en del med privat handledare?

Flexibla tider

Om du arbetar eller studerar på dagtid kan vi erbjuda dig tidiga morgonlektioner kl 07:30 eller kvällspass kl 17:25 på vardagar. På detta sätt kan du köra koncentrerat även om du studerar eller arbetar. Se även information om vår intensivkurs.

Privat övningskörning?

Den som ansöker om att bli godkänd som handledare för privat övningskörning måste vara godkänd av transportstyrelsen.

5. Kunskapsprov och körprov

När Du närmar dig slutet av din utbildning bokar vi en tid för ett teoriprov samt en uppkörning. Körkortsprovet är att betrakta som ett prov, som innehåller två delar (kunskapsprov och körprov). Båda delarna av provet bokas vid samma tillfälle och provtiden är preliminär tills du är godkänd av trafikskolan, både teoretiskt och praktiskt.

Om du inte är färdigutbildad en vecka innan dina prov, flyttas dina tider automatiskt fram.

 • Kunskapsprovet och körprovet görs i nära anslutning till varandra med inte mindre än två veckor emellan provtillfällena.
 • Kunskapsprovet görs först och därefter körprovet.
 • Körprovet skall genomföras oavsett resultat på kunskapsprovet.
 • Godkänt delprov är giltigt i två månader.
 • Både kunskapsprovet och körprovet måste vara godkända inom giltighetstiden två månader annars blir du debiterad nya avgifter och proven måste göras om.
 • Sammanhållet körkortsprov för behörighet B kan genomföras på alla provorter i landet där kunskapsprov eller körprov kan bokas.
 • Glöm inte att ta med giltig legitimation!